In 2011 start Ripples Business Development met de Workshop “Superpromoter” naar het gelijknamige boek van Rijn Vogelaar. In samenwerking met Blauw Research hebben wij het heft in handen genomen om theorie en gedachtengang van het boek en de praktijk samen te vatten in een Workshop van twee dagdelen.

Voor degenen die het boek nog niet op hun nachtkastje hebben liggen:

Wat zijn de kenmerken van de Superpromoter?

De Superpromoter is uitgesproken positief en enthousiast over een product, merk of organisatie, deelt dit enthousiasme graag en is qua persoon iemand die door zijn of haar omgeving als gewaardeerde informatiebron wordt omarmd. Belangrijk zijn dus: “enthousiasme”, “delen” en “invloed”.

Als de Superpromoter zijn enthousiasme overdraagt aan een vatbaar sociaal netwerk, dan kan dit tot een epidemische verspreiding van de bron van dit enthousiasme leiden. Superpromoters zullen voor jou vele rollen en functies vervullen, zoals die van coach en motivator, kritische vriend, van “co-creator” of misschien wel vertegenwoordiger. Ken je je Superpromoters goed dan kun je ze voor je gaan inzetten, zij zullen jouw ambassadeurs worden en vervullen de rol van “reputatiebouwer” of van “marketeer”. Ze kunnen zorgen voor omzetgroei en kostenbesparingen, voor minder personeelsverloop, effectiever beleid.

Wat kun je ermee?

Je kunt met je Superpromoters in dialoog treden, bijvoorbeeld door het creëren van “Superpromoterpanels” en “Superpromotercommunities”. Basis is de routekaart – Odilla genaamd – waarmee je de inzet van je Superpromoters kunt optimaliseren.  Deze loopt van “Oriënteren”, naar “Definiëren”, “Inviteren”, “Luisteren”, “Leren” naar “Assisteren”, waarbij “Assisteren” staat voor het activeren en ondersteunen van de Superpromoter bij het uitdragen van zijn/haar enthousiasme.

Kun je niet wachten, en wil je nu al alles weten, mail of bel ons!

De kracht van enthousiasme