Meer over Ripples Business Development

Missie
Ripples Business Development stimuleert en begeleidt uw organisatie om met passie uw focus op de klant te richten en zichzelf daarin continu te verbeteren en te vernieuwen. De organisatie moet groeien. Voor de klant moet het een feest zijn.
Visie
Onderscheidende producten bestaan, maar worden wel steeds vaker uniek. Wat echt het verschil maakt is de manier waarop u zaken doet. Hoe ervaart uw klant uw organisatie? Is het wel leuk zakendoen met uw organisatie? Ripples Business Development zet u in de schoenen van uw klant en laten u beleven hoe verassend en onderscheidend u eigenlijk bent. Daarbij ligt de focus op de unieke mix van factoren die bepalend is voor succesvolle klantbeleving. In hoeverre uw organisatie doelstellingen realiseert, hangt af van de kwaliteiten en inzet van iedereen die contact heeft met klanten, dan wel daarvoor verantwoordelijk is. De factor mens is dus doorslaggevend. In economische tegenslag zien we een voortdurende focus op kostenbesparing bij organisaties die aandacht afleid van klanten. Klanten voelen zich hierdoor niet gekend en niet gezien. En het moet natuurlijk wel leuk blijven om zaken met uw organisatie te doen. Met inzicht in de drijfveren van uw klanten, kunt u uw klant blijven verassen.
Werkwijze
Met een klantgerichte en ondernemende blik wordt een globale analyse van uw organisatie gemaakt. Uw wensen worden geïnventariseerd. Vervolgens wordt duidelijk gemaakt hoe uw klant/gast uw product of dienst ervaart en hoe zitten uw medewerkers erin? Waar bestaat uw business uit? Wat gaat goed? Wat kan beter? Waar lopen medewerkers tegen aan? De analyse levert u een “röntgenfoto” op van uw organisatie en een plan van aanpak om te komen tot de door u gewenste situatie.
Belofte
Wij creëren waarde door advies, inzichten, inspiratie en ondersteuning te bieden bij organisatie waarin klantbeleving onderscheidend is.

Ripples Business Development

Producten verkopen zichzelf zelden. Ripples Business Development is ervan overtuigd dat het de menselijke factor is die het verschil maakt. Ripples Business Development is een organisatie die zich bezig houdt met het verhogen van klantloyaliteit door klantcontactmomenten om te zetten in memorabele klantervaringen. Dit resulteert in een commercieel resultaat. Is uw onderneming klaar voor een klantgerichte strategie? Wij verzorgen Workshops, training sessies, business games en strategische sessies met als doel uw commerciële doelstellingen te overtreffen.

Ronald de Jong
Ronald de JongEigenaar
Ronald heeft diverse sales, marketing en business development functies bekleed op zowel operationeel als strategisch niveau. Hij zet zijn ervaring, expertise en passie in om de klantbeleving en commercieel resultaat te verbeteren.

 

 

 

Onze trainingen, workshops, onderzoek en business games

“Als u doet wat u altijd al gedaan heeft, dan zult u krijgen wat u al heeft.”
Als u betere resultaten wilt behalen, dan moet u uw team dus vaardigheden ontwikkelen zodat deze in de praktijk succesvol toegepast kunnen worden.
Het succes van een organisatie wordt met name bepaald door de kennis, de houding en het gedrag van medewerkers. Door middel van trainingen, workshops, gaming en coaching helpen wij medewerkers, teams en organisaties de slag van strategie naar kennis, houding en gedrag te maken.
Onze aanpak geeft medewerkers meer vertrouwen, meer inzicht & richting en het leidt tot effectief gedrag. Daarnaast moet het bijwonen van een training en/of workshop bij Ripples Business Development ook een beleving zijn. Interactief en verassend zijn belangrijke aspecten van onze aanpak.
In onze visie is de eigen praktijk en de context van de organisatie het vertrekpunt, in alle gevallen wordt de service afgestemd op de behoefte van de organisatie en is derhalve altijd maatwerk. Om te komen tot maatwerkoplossingen speelt onze ervaring in de adviespraktijk van de organisatie een belangrijke rol, tezamen natuurlijk met onze trainingservaring.

Wat wij belangrijk vinden bij het leveren van onze trainingen, workshops, onderzoek en business games:

  • Maatwerk: De leerdoelen en het trainingsprogramma worden opgesteld op basis van het gewenste resultaat. Hierdoor sluit de aanpak goed aan bij de vereisten die aan de deelnemer in de dagelijkse praktijk gesteld worden.
  • Kwaliteit: Onze gedreven trainers zijn HBO of universitair opgeleid en beschikken over ruime nationale en internationale (management) ervaring. De combinatie van opleiding, ervaring alsook toepassing van de meest moderne inzichten zijn verwerkt tot best practices die tijdens de training uitgebreid aan bod komen.
  • Oefening: Gedurende de training ligt de focus op het oefenen van vaardigheden via cases, games en rollenspelen. Hierdoor worden de deelnemers zich bewust van hun gedrag en handelen en wordt zodoende de basis gelegd voor het succesvol ontwikkelen en toepassen van vaardigheden. Mensen leren immers niet door het vergaren van kennis, maar door het te ervaren.
  • Motivatie: De sfeer wordt getypeerd door gedrevenheid, directheid, respect en humor. Hierdoor raken de deelnemers gemotiveerd en enthousiast om de vaardigheden in de praktijk toe te passen.
  • Opvolging: Bij het toepassen van nieuw verworven of ontwikkelde vaardigheden blijkt dat de deelnemers vaak behoefte hebben aan oplossingen voor problemen waarmee zij in de dagelijkse praktijk geconfronteerd worden. Als deze behoefte niet ingevuld wordt valt de deelnemes terug in zijn/haar ‘oude gedrag’. Om deze reden sluiten wij vaak af met een zogenaamde ‘opvolgingsdag’, coaching of een combinatie daarvan.
  • Tijdstip: Er worden hoge eisen gesteld aan de deelnemers echter, dienen de dagelijkse werkzaamheden wel onverminderd voortgang te vinden. Om die reden biedt Ripples Business Development de mogelijkheid om gedurende het weekeinde en/of in de avonduren met uw organisatie aan de slag te gaan.

Een greep uit ons relatiebestand